Någon särskild ansökan behöver inte göras – opersonliga konstruktioner i myndighetstexter på svenska och finska i Finland och Sverige

Doria

Någon särskild ansökan behöver inte göras – opersonliga konstruktioner i myndighetstexter på svenska och finska i Finland och Sverige

Tolvanen, Eveliina (2016)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016082923224

Viite kuuluu kokoelmiin: