Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld. Namngivningen av fästningsverken i Finland under Augustin Ehrensvärds tid

Doria

Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld. Namngivningen av fästningsverken i Finland under Augustin Ehrensvärds tid

Litonius, Sophie (2012)

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111617278

Viite kuuluu kokoelmiin: